Yrkeskvalifisering

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Hos oss står trygghet, stolthet og arbeidsgledeglede i fokus. For våre ansatte på tiltak er meningsfullt arbeid et verdifullt tilbud i hverdagen, og arbeidsfellesskapet er av stor verdi.

Alle kan bidra, og med faste rammer og tett oppfølging fra våre arbeidsledere, strekker den enkelte seg gjerne lengre enn de selv trodde var mulig.

Lupro AS har pr. i dag 35 varig tilrettelagte arbeidsplasser. 20 av disse plassene er øremerket innbyggere i Lunner kommune, mens 15 tilhører Gran kommune. Personer som har fått innvilget, eller i nær framtid forventer å få innvilget varig uførepensjon, og som i tillegg har lyst til å jobbe, kan søke plass hos oss. Vi har i dag «fullt hus», og venteliste.

Arbeidsutprøving

Arbeidsutprøving er et tilbud til yrkesaktive som av ulike årsaker har behov for et tilpasset arbeidsmiljø for en periode. Utprøvingen kan foregå hos oss eller i en vanlig bedrift.

Arbeidspraksis

I tillegg til arbeidspraksis som formidles via NAV, samarbeider vi tett med Hadeland Videregående skole, og tilbyr arbeidspraksis til elever som trenger «avkobling» for en periode, behov for kombinasjonen arbeid og skole, eller rett og slett trenger en «myk start» på arbeidslivet.

Vår visjon er : «Ekte arbeid»

Kontaktinfo:

Telefon: 61 32 49 60

E-post: firmapost@lupro.no

Roalinna 28 - 2740 Roa

Personvernerklæring Lupro Holding AS

Åpningstider:

 Mandag til fredag 07:30 – 15:00

 Lørdag og søndag stengt

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS      WEBDESIGN: LUPRO PPG

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG

Personvernerklæring Lupro Holding AS

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG

Personvernerklæring Lupro Holding AS

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG