Aid & development

Ring oss på 61 32 49 60 (man-fre 0730-1530) eller send en epost til firmapost@lupro.no

Om Lupro

Lunner Produkter AS ble etablert i 1992 som et resultat av en avtale mellom NAV Oppland og Lunner kommune, med Lunner kommune som eneeier. Avtalen baserte seg på en intensjon om å gi innbyggere i kommunen som av en eller annen årsak ikke kunne delta i det ordinære arbeidsliv, et tilbud om en meningsfull arbeidshverdag i et tilrettelagt miljø. I senere år har også Gran kommune inngått et samarbeid med Lunner Produkter, ut ifra et ønske om å tilby et tilsvarende tilbud til sine innbyggere. I dag fordeler de totalt 35 godkjente plassene seg med 20 til Lunner kommune og 15 til Gran kommune.

I løpet av årene som har gått, har endringer i bevilgende myndigheter, samt svingninger i markedet gjort tilpasninger nødvendig, og bedriften har lykkes med å gjennomføre kontinuerlige omstillingsprosesser.

Bedriften framstår i dag som en moderne produksjonsbedrift.

Per 1. januar 2020 hadde bedriften 61 stolte medarbeidere. Av disse var 39 ansatt i varig tilrettelagt arbeid og 22 ordinært ansatte.

Tilstrekkelig oppdrag er en forutsetning for å opprettholde bedriftens intensjon om å være en god arbeidsplass. Lunner Produkter arbeider derfor målrettet for å være et «naturlig valg» for både eier og samarbeidspartnere. I tillegg vil vi gjerne være en aktiv bidragsyter i det lokale næringslivet, samt jobbe tett med lokale småbedrifter og småskalaprodusenter.

Januar 2020 skiftet Lunner Produkter AS navn til Lupro AS.

 

Følg oss i sosiale medier

ØKT LIVSKVALITET OG PERSONLIG UTVIKLING

Copyright © 2016 - LuPRO AS // WEBDESIGN: LUPRO PPG