Om Lupro

Lunner Produkter AS ble etablert i 1992 som et resultat av en avtale mellom NAV Oppland og Lunner kommune, med Lunner kommune som eneeier. Avtalen baserte seg på en intensjon om å gi innbyggere i kommunen som av en eller annen årsak ikke kunne delta i det ordinære arbeidsliv, et tilbud om en meningsfull arbeidshverdag i et tilrettelagt miljø. I senere år har også Gran kommune inngått et samarbeid med Lunner Produkter, ut ifra et ønske om å tilby et tilsvarende tilbud til sine innbyggere.

I dag er vi en flott vekstbedrift for de de totalt 35 ansatte som fordeler seg med 20 plasser til Lunner kommune og 15 plasser til Gran kommune.

I løpet av årene som har gått, har endringer hos bevilgende myndigheter, samt svingninger i markedet gjort tilpasninger nødvendig, og bedriften har lykkes med å gjennomføre kontinuerlige omstillingsprosesser. Bedriften framstår i dag som en moderne produksjonsbedrift.

I desember 2019 stiftet vi, på grunnlag av regler hos EFTA Surveillance Authority (ESA) et konsern. Morselskapet er Lupro Holding AS, og vi dannet datterselskapene Lupro AS (Tiltaksbedriften) og Lupro Eiendom AS. I forbindelse med fisjonen skiftet Lunner Produkter AS navn til Lupro AS.

I 2022 kjøpte vi reklamehuset Tretex AS og bedriften inngår som et datterselskap i konsernet under navnet Lupro PPG Tretex AS.

Pr. 1 januar 2022, hadde bedriften totalt 55 stolte medarbeidere. Av disse var 36 personer ansatt i «varig tilrettelagt arbeid» (VTA), og 19 ordinært ansatt.

Tilstrekkelig oppdrag er en forutsetning for å opprettholde bedriftens intensjon om å være en god arbeidsplass. Lupro arbeider derfor målrettet for å være et «naturlig valg» for både eier og samarbeidspartnere. I tillegg vil vi gjerne være en aktiv bidragsyter i det lokale næringslivet, samt jobbe tett med lokale småbedrifter og småskalaprodusenter.

Vi ønsker å minske utenforskap gjennom vårt arbeid.

 

 

Roalinna 28 - 2740 Roa

Personvernerklæring Lupro Holding AS

Åpningstider:

 Mandag til fredag 07:30 – 15:00

 Lørdag og søndag stengt

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS      WEBDESIGN: LUPRO PPG

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG

Personvernerklæring Lupro Holding AS

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG

Personvernerklæring Lupro Holding AS

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG