Om Lupro

Lunner Produkter AS ble etablert i 1992 som et resultat av en avtale mellom NAV Oppland og Lunner kommune, med Lunner kommune som eneeier. Avtalen baserte seg på en intensjon om å gi innbyggere i kommunen som av en eller annen årsak ikke kunne delta i det ordinære arbeidsliv, et tilbud om en meningsfull arbeidshverdag i et tilrettelagt miljø. I senere år har også Gran kommune inngått et samarbeid med Lunner Produkter, ut ifra et ønske om å tilby et tilsvarende tilbud til sine innbyggere. I dag fordeler de totalt 35 godkjente plassene seg med 20 til Lunner kommune og 15 til Gran kommune.

I løpet av årene som har gått, har endringer i bevilgende myndigheter, samt svingninger i markedet gjort tilpasninger nødvendig, og bedriften har lykkes med å gjennomføre kontinuerlige omstillingsprosesser.

Bedriften framstår i dag som en moderne produksjonsbedrift. I tillegg til å være en «tilrettelagt bedrift» har bedriften også bygget opp en ordinær virksomhet, LuPro Aid & Development, basert på bistand og produksjon av nødutstyr til det humanitære markedet.

Pr. 1 januar 2016, hadde bedriften totalt 55 stolte medarbeidere. Av disse var 37 personer ansatt i «varig tilrettelagt arbeid» (VTA), 3 ansatt i arbeidsutprøving, og 15 ordinært ansatt.

Tilstrekkelig oppdrag er en forutsetning for å opprettholde bedriftens intensjon om å være en god arbeidsplass. Lunner Produkter arbeider derfor målrettet for å være et «naturlig valg» for både eier og samarbeidspartnere. I tillegg vil vi gjerne være en aktiv bidragsyter i det lokale næringslivet, samt jobbe tett med lokale småbedrifter og småskalaprodusenter.

Januar 2020 skiftet Lunner Produkter AS navn
til Lupro AS.

 

Roalinna 28 - 2740 Roa

Personvernerklæring Lupro Holding AS

Åpningstider:

 Mandag til fredag 07:30 – 15:00

 Lørdag og søndag stengt

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS      WEBDESIGN: LUPRO PPG

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG

Personvernerklæring Lupro Holding AS

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG

Personvernerklæring Lupro Holding AS

COPYRIGHT © 2016 - LUPRO AS

WEBDESIGN: LUPRO PPG